Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ansökningstiden för jordbruksstöd förlängs till torsdag den 8 maj

Jord- och skogsbruksministeriet har bestämt att ansökningstiden för jordbruksstöd förlängs fram till den 8 maj . Ursprungligen hade ansökningstiden gått ut den 30 april. Den elektroniska ansökan måste dock avbrytas i dag, men e-tjänsten öppnas igen vecka 19. Pappersansökningar kan dock lämnas in som vanligt.

Landsbygdsverket Mavi informerar måndag den 5 maj om detaljerna kring öppnandet.

Ansökningstiden förlängs på grund av störningar i den elektroniska tjänsten Vipu.

Läs mera:


Regional information