Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om och finansiering av miljöavtal för jordbruket år 2020

För närvarande finns gällande miljöavtal för Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård och Vård av våtmarker för ungefär 30 000 hektar i hela landet. Då slutet av finansieringsperioden närmar sig finns det flera saker man bör beakta då man ansöker om miljöavtal för jordbruket år 2020. På grund av finansieringssituationen har ansökan till flera delar begränsats till endast vissa avtalstyper och avtalssituationer. 

År 2020 kan man ansöka om miljöavtal för vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård samt vård av våtmarker endast för objekt som tidigare grundats med ersättning för icke-produktiv investering. Dessa objekt fordrar ingående av ett miljöavtal. Även ett specialstödsavtal i enlighet med den föregående programperioden (2007–2013) kan sökas.

Eftersom en förutsättning för ett nytt miljöavtal år 2020 är en tidigare genomförd icke-produktiv investering är det viktigt att investeringen har blivit klar innan starten av avtalsperioden. Allt arbete som ersätts med icke-produktiva investeringar ska vara utfört och kostnaderna ska ha uppkommit innan 30.4.2020

På grund av finansieringssituationen är det inte detta år möjligt att ansöka om miljöavtal för helt nya områden eller om utvidgningsområden för nuvarande avtal.

Det är möjligt att ansöka om ett tilläggsår för Vård av våtmarker-miljöavtal och/eller Vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapsvård-miljöavtal som upphör 30.4.2020 i Vipu-tjänsten eller med blankett 101B.

Mer info:

Ansökan om och finansiering av miljöavtal för jordbruket år 2020 (NTM-centralens meddelande 16.3.2020)