Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ansökan om utbetalning av investeringsstöd för jordbruket inleds

Jordbrukare som ansökt om investeringsstöd för jordbruket får nu börja ansöka om tillstånd att lyfta lån och om utbetalningar av understöd i Hyrrä. Det är meningen att utbetalningarna ska starta i mars. Hittills har nästan 50 miljoner euro beviljats för investeringsstöd som söktes år 2015. Nötdjursgårdarna investerar: över 40 procent av det ansökta understödsbeloppet i euro gällde mjölk- och nötboskapsskötsel.

Läs mera:


Regional information