Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Maatalouden investointituilla kysyntää vuonna 2020

Peltomaisema, jossa etualalla viljaa ja taka-alalla vanha lato.

ELY-keskukset rahoittivat vuonna 2020 yhteensä yli 2500 maatalouden investointia, mikä on ennätysmäärä viimeisten viiden vuoden aikana. Investointien määrä oli ennätystahdissa alkuvuodesta 2020, mutta syksyllä hakemusmäärät laskivat. Isojen investointien hakumääriä vähensi syksyllä se, että valiolaiset meijerit ottivat käyttöön tuotantosopimukset maidontuotannossa. Syksyllä tehdyt lypsy- ja lihakarjatalouden investointihakemukset koskivat pääsääntöisesti pienehköjä peruskorjauksia. Loppusyksystä asetusta muutettiin niin, ettei lihanautakasvattamoiden laajennuksia voida enää tukea.

ELY-keskukset myönsivät avustuksia maatalouden investointeihin yhteensä noin 126 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja 143 miljoonaa euroa. Investointituen määrä on nykyisellä EU-rahoituskaudella kasvanut viime vuoteen asti joka vuosi. Eniten investoitiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Näillä alueilla sijaitsee valtaosa Suomen maatiloista.

Euromääräisesti eniten rahoitettiin maitotilojen investointeja. Seuraavaksi eniten tukea myönnettiin lihakarjatalouden, sikatalouden, tuotantovarastojen ja salaojituksien investointeihin. Merkittävässä kasvussa olivat salaojitusinvestoinnit.

Aloittavien viljelijöiden määrä laskussa

Aloittavien viljelijöiden määrä kääntyi laskuun vuoden 2018 jälkeen. Viime vuonna myönnettyjen aloitustukien määrä on lähes puolittunut vuodesta 2018. Vuosi 2018 oli viimeinen vuosi, kun tilanpidosta luopujan oli mahdollista hakea luopumistukea, mikä selittää vuoden 2018 korkeampaa aloittavien viljelijöiden määrää.

Viime vuonna ELY-keskukset rahoittivat tilanpidon aloittamista avustuksina 7,3 miljoonalla eurolla ja korkotukilainoina 35 miljoonalla eurolla. Eniten aloitustukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Lue lisää