Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Jordbrukets investeringar fortsatte att växa i fjol

År 2019 investerade jordbrukarna rekordmycket. NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2500 investeringar som gällde gårdsbruk. Investeringarna var störst i Södra Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. En majoritet av gårdarna i Finland ligger i de här områdena. NTM-centralerna beviljade totalt cirka 142 miljoner euro i bidrag för jordbruksinvesteringar och 159 miljoner euro i räntestödslån. Under den innevarande EU-finansieringsperioden har investeringsstödet växt för varje år. För att nämna ett exempel beviljades jordbruken år 2018 mindre än 120 miljoner euro i investeringsbidrag.

De största beloppen gick till att finansiera investeringar på mjölkgårdar: bidragen till dem uppgick till över 39 miljoner euro och räntestödslånen till 55 miljoner euro. På de följande platserna kom investeringar som riktade sig till köttboskapsskötsel, svinhushållning och växthusproduktion. Jordbruksinvesteringarna har ökat hela fem år i rad och ingen avmattning är i sikte, enligt de ansökningar som lämnades in i början av år 2020. Medlen för i år är ändå i avtagande. Bidragsanslaget krymper med cirka 20 miljoner euro från i fjol, och bara 14 miljoner euro kan användas till statsborgen i år.

Antalet nya odlare nådde en topp år 2018 och har minskat sedan dess. I fjol beviljades bara 280 nya jordbrukare startstöd, medan 447 jordbrukare som beviljats startstöd etablerade sig år 2018.

Läs mera: