Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Maatalouden investointi- ja aloitustukien myöntö jatkuu vuonna 2014 pääosin vanhoilla säännöillä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maatalouden investointien tukemista jatketaan vuonna 2014 kokonaan kansallisella rahoituksella. Ohjelmakauden vaihdoksesta johtuen EU:n maaseuturahaston mukainen rahoitus saadaan käyttöön vasta myöhemmin. 5.12.2013 annetun kohdentamisasetuksen (855/2013) mukaan maatilojen investointituen kohteet ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Investointitukea myönnetään rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Tuen saannin edellytykset ovat päättyvää ohjelmakautta koskevien säädösten mukaiset.


Regional information