Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Terrängtrafiklagen föremål för öppen beredning 

För första gången i finländska förhållanden kommer en proposition att utarbetas som en gemensam webbprocess mellan medborgare och förvaltning i och med att miljöministeriet och riksdagens framtidsutskott öppnar upp beredningen i anslutning till revideringen av terrängtrafiklagen.

Målet är att i enlighet med principerna för en öppen förvaltning ta till vara medborgarnas synpunkter, erfarenheter och kunskaper på ett så mångsidigt sätt som möjligt redan i ett tidigt skede av lagberedningen. Den öppna beredningen inleds den 22 januari 2013 på diskussionsforumet www.suomijoukkoistaa.fi.

Läs  mera:


Regional information