Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Efterlysningen av landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat – idésökningen gäller två teman

Efterlysningen av idéer till landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat. Teman för sökningen är producentsamarbete och grundande av producentorganisationer och nätverkssamarbete för hållbar turism.

Med hjälp av de projekt som väljs ut förbättras gårdarnas lönsamhet och marknadsställning som en del av livsmedelssystemet. Dessutom utformas verktyg för dem som utvecklar turismen så att de kan svara på den förändring som skett på landsbygdens resemarknad och på det nya slag av efterfrågan som coronapandemin har skapat.

Ansökan sker i två faser: I idéefterlysningen kan man fram till 14.4.2022 lägga fram idéer som hänför sig till utveckling av landsbygden och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Utifrån de idéer som går vidare till fortsatt beredning tas fram en egentlig projektplan och projektansökan.

Ett informationsmöte om idésökningen som gäller landsomfattande landsbygdsprojekt ordnas onsdag 16.3.2022 kl. 13-14. Alla intresserade är välkomna att delta.

Läs mer