Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden haku auki

Maaseuturahaston valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku on avautunut. Teemoina haussa ovat maaseutuasuminen, maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset sekä vähähiilinen ruokajärjestelmä.

Valittavien hankkeiden avulla muun muassa edistetään paikkariippumatonta työtä, vahvistetaan ruokajärjestelmän vähähiilisiä ratkaisuja ja edistetään maaseudun työpaikkojen pysyvyyttä sukupolvenvaihdosten kautta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 14.5.2021 saakka. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus.

Lue lisää