Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Maaseutuohjelman rahoitus- ja tuki-infot kiinnostivat Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 hanke- ja yritystukien haku avataan keväällä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti 9.2.2015 Lappeenrannassa ja 11.2.2015 Kouvolassa info- ja koulutustilaisuudet alueen hanketoimijoille maaseutuohjelman rahoitus- ja tukimahdollisuuksista. Koulutustilaisuudet kiinnostivat toimijoita kiitettävästi, molemmissa tilaisuuksissa jouduttiin turvautumaan lisätuoleihin. ELY-keskuksen asiantuntijoiden lisäksi tilaisuuksissa pitivät puheenvuoron Antero Parkkonen(Pro Agria Etelä-Suomi ry) ja Mirja Nylander (Metsähallitus).

Kaikkien Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tukien haut saadaan auki kevään 2015 aikana. Maaseutuviraston arvion mukaan nuorten viljelijöiden aloitustuen haku voi alkaa maaliskuussa, maaseudun yritys- ja hanketukien haku huhtikuussa ja maatilojen investointitukien haku toukokuussa.

Euroopan komissio antoi 12.12.2014 hyväksyntänsä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle vuosille 2014–2020. Ohjelman kautta maaseudun kehittämiseen suunnataan yli 8 miljardia euroa osin kansallista ja osin EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Tukihaussa otetaan käyttöön uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä, joka ohjaa tuen hakijaa ja helpottaa hakemista siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle.  Hyrrässä hakija voi myös seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Päätöksenteko alkaa syksyllä

Jo helmikuussa käynnistetään hakijamääriltään pienempien tukimuotojen hakuja. Nämä ovat tukia, jotka mahdollistavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvää neuvontaa ja aktivointia.

Maatilojen investointi- ja aloitustukien päätöksenteko alkaa arvion mukaan elokuussa ja yritys- ja hanketukien päätöksenteko myöhemmin syksyllä. Maatilojen investointituilla rahoitettavaa investointia ei saa aloittaa ennen päätöstä. Yritys- ja hanketuilla rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille.

    
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä.


Regional information