Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Maaseutuohjelma täydessä käynnissä (Kaakkois-Suomi)
 

Kaakkois-Suomessa on käynnissä useita maaseudun kehittämishankkeita. Alueella on erityistä intoa maaseudun palvelujen kehittämiseen. Maatalouden haastavasta tilanteesta huolimatta maatilayritykset investoivat jonkin verran. Sen sijaan muiden maaseutuyritysten investointihalukkuus on ollut kovin vähäistä. Maaseutuohjelma etenee nyt täysipainoisesti, kun kesään mennessä myös kehittämishankkeiden maksatukset käynnistyvät. Kehittämishanke- ja yritystuissa sekä maatilarahoituksessa on jatkuva haku. Saapuneet hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Tiedotteet rahoituspäätöksen saaneista kehittämis- ja yrityshankkeista ovat viestintähanke KaakonKantrin sivuilla.

Rahoitusta yritystukiin ja elinkeinojen kehittämiseen runsaasti käyttämättä

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteena on, että myöntövaltuudesta käytetään 40 % maaseudun yritystukiin, 20 % koulutukseen ja tiedonvälitykseen, 20 % maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen sekä 20 % yhteistyöhankkeisiin. Vuosien 2014-2016 myöntövaltuuden (14 milj. euroa) käyttö ei ole edennyt suunnitellusti (kuva). Yritystukia on haettu odotettua vähemmän, joten niihin varattua myöntövaltuutta on jäljellä vielä yli 3,5 miljoonaa euroa. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin on käytettävissä 1,6 miljoonaa euroa ja yhteistyöhankkeisiin noin 600 000 euroa. 

Sen sijaan Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen -toimenpiteeseen on sidottu tähän mennessä jo suunniteltua enemmän määrärahaa. Tämän vuoksi yleishyödyllisten investointien haku on rajattu parhaillaan käynnissä olevan valintajakson ulkopuolelle. Yleishyödyllisille investoinneille järjestetään teemahaku, josta kerrotaan toisaalla uutiskirjeessä.

Maatilojen investoinneissa lievää piristymistä

Maatilarahoituksessa vuoden 2016 ensimmäinen hakujakso oli vilkas Kaakkois-Suomessa.  Kolmasosa maatilojen investointitukihakemuksista koski salaojitusta, jonka lisäksi haettiin tukea kuivaamoiden ja varastorakennusten rakentamiseen. Myös muutaman ison kasvihuoneen rakentamisinvestointi on suunnitteilla. Sen sijaan kotieläinrakennusinvestointeihin haettiin tukea vain vähän. Kevään aikana on saapunut viisi aloitustukihakemusta.

 

Jyrki Pitkänen
Yksikön päällikkö
Maaseutupalvelut


Regional information