Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Maaseutuhankkeiden seurantatiedot tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yritystukien saajien tulee ilmoittaa hankkeidensa seurantatiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Tiedot voi toimittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, jonka saa suomi.fi -palvelusta. Oman alueen ELY-keskus tai Leader-ryhmä neuvoo seurantatietojen toimittamisessa.

Jos kehittämishanke kestää alle vuoden, seurantatiedot toimitetaan, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt – viimeistään silloin, kun haetaan hankkeen viimeistä maksuerää. Vuosina 2015–16 yritystukia saaneiden yrittäjien, joiden hanke on päättynyt 2015–16, tulee toimittaa tiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Seurantatietojen avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista. Näin seurataan myös julkisten varojen käyttöä. Koostetut tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka seuraa niiden avulla maaseutuohjelmien toteuttamista eri jäsenmaissa.

Lue lisää:

 


Regional information