Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016
E-ansökan om utbetalning av företagsstöd inleds i september - See more at: http://www.mavi.fi/sv/om-oss/pressmeddelanden/2013/Sidor/e-ansokan-om-utbetalning-av-foretagsstod-inleds-i-september.aspx#sthash.8ixCo2Nw.dpuf
E-ansökan om utbetalning av företagsstöd inleds i september - See more at: http://www.mavi.fi/sv/om-oss/pressmeddelanden/2013/Sidor/e-ansokan-om-utbetalning-av-foretagsstod-inleds-i-september.aspx#sthash.8ixCo2Nw.dpuf

E-ansökan om utbetalning av företagsstöd för landsbygden inleds i september

De som har fått företagsstöd för landsbygden kan i slutet av september börja ansöka på elektronisk väg om utbetalning av företagsstöd. Det sker via tjänsten Hyrrä (https://hyrra.mavi.fi). Betalning kan fortfarande sökas också på pappersblankett.

Betalningsdelen i datasystemet Hyrrä blir färdig i september–oktober, och i slutet av oktober kan NTM-centralerna börja fatta beslut i Hyrrä om betalning av företagsstöd. Övergången till att betala ut stöd via Hyrrä kräver några veckors uppehåll i utbetalningarna av företagsstöd. De sista utbetalningarna före uppehållet görs vecka 37. Utbetalning av företagsstöd kan ändå sökas hela tiden och NTM-centralerna kan bereda betalningsbeslut.

Läs mer:


Regional information