Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Betalningen av företagsstöd för landsbygden inleddes

Utbetalningarna av företagsstöd för landsbygden har kört igång. De första investeringsstöden för företag betalades 11.3.2016 och det första nyetableringsstödet 15.3.2016.

NTM-centralerna behandlar ansökningarna om utbetalning och bereder betalningsbesluten i den ordning de kommer in.  Handläggningen av ansökan om utbetalning, beredning av betalningsbeslutet och betalning av stödet via datasystemen tar normalt ett par till några veckor i anspråk.

Ansökan om företagsstöd för landsbygden är fortlöpande. Företagsstöd går att få för investeringar som görs av företag som är verksamma på landsbygden och för att etablera ny företagsverksamhet. Företagsstöden finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ytterligare information om stöden ges av de regionala NTM-centralerna och de lokala Leadergrupperna.

Läs mera:


Regional information