Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om temporärt understöd till företag på landsbygden fortsätter

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden fortsätter fram till juni 2021. Enligt de nya villkoren kan ett företag få 2000–80 000 euro i stöd. Förordningsändringen är i kraft från och med 31.12.2020 och den gäller ansökningar som lämnats in efter det.

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronapandemin. Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp. Om en företagare redan har fått stöd kan han eller hon ansöka om stöd för en andra period om högst 6 månader som tar vid när stödperioden tar slut.

Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä. Besluten om att bevilja understöd fattas av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Läs mera: