Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden inleds

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 öppnas stegvis under de följande månaderna. Merparten av ansökningarna inleds i april–maj då företagsstöden för landsbygden, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, de riksomfattande samordningsprojekten samt projekten för landsbygdens innovationsgrupper (EIP) går att söka. Tiden för ansökan om projekt för utveckling av näringarna torde börja i juni.

Landsbygdsverket informerar om de exakta datumen då ansökan börjar när tidtabellen har slagits fast. NTM-centralerna och Leadergrupperna ger råd om ansökan om olika stöd.

Läs mera:


Regional information