Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Företags- och projektstöden för landsbygden öppnas för ansökan den 11 maj 2015

Företags- och projektstöd för landsbygden kan för första gången sökas elektroniskt. Största delen av ansökan om stöden öppnas den 11 maj 2015. Då kan man ansöka om företagsstöd för landsbygden, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, informat-ionsförmedlingsprojekt, riksomfattande samordningsprojekt och projekt som genomförs av in-novationsgrupper för landsbygden (EIP).

Läs mera:


Regional information