Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Maaseudun linja-autoliikenne turvataan yhteistyöllä 

Liikennevirasto on selvittänyt, miten maaseutuliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiä kehittämällä voitaisiin turvata maaseudun linja-autoliikenteen edellytykset. Selvtyksessä on kartoitettu lippu- ja maksujärjestelmien vastuun jakamista eri toimijoiden kesken sekä arvioitu edellytyksiä joukkoliikenteen tukemiseen jatkossa. EU:n palvelussopimusasetus on tuonut uudet reunaehdot kotimaisen joukkoliikenteen järjestämiseen. Erityisesti tämä vaikuttaa linja-autoliikenteeseen.

Lue lisää:


Regional information