Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om stöd för bredbandsinvesteringar på landsbygden har öppnats

Finland får minst 16 miljoner euro av EU:s återhämtningsmedel i extrafinansiering för att användas till bredbandsprojekt på landsbygden. Ansökan om bredbandsprojekt har öppnats i e-tjänsten Hyrrä.

Så söker du finansiering för bredband

Stödet kan sökas av t.ex. byaföreningar eller andra föreningar, andelslag, kommuner och lokala operatörer. Ansökan görs i e-tjänsten Hyrrä. Alternativt kan man ge in ansökan till den regionala NTM-centralen på en pappersblankett (blankett nr 3306A).

Päätöksenteko alkaa syksyllä

NTM-centralerna poängsätter de under urvalsperioden inkomna ansökningarna utgående från urvalskriterier och väljer ut de projekt som uppfyller urvalskriterierna bäst. Användningen av urvalskriterier ska säkra att sökandena likabehandlas och att medlen används på ändamålsenligaste sätt för att utveckla landsbygden. Stödbeslut börjar troligtvis fattas hösten 2021.

Läs mer