Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Utbetalningarna till projekt för landsbygdsutveckling har inletts

​NTM-centralerna började i juli fatta betalningsbeslut som gäller utvecklingsprojekt. Vid det här laget har omkring 1,9 miljoner euro betalats ut i form av projektstöd för landsbygden. Under höstens lopp kan NTM-centralerna börja fatta också betalningsbeslut som gäller bland annat temaprojekt och sådana projekt där både investerings- och utvecklingsinsatser ingår.

Projektsökande som har fått ett elektroniskt stödbeslut eller vars pappersbeslut har registrerats i tjänsten Hyrrä (https://hyrra.mavi.fi) i efterhand kan använda Hyrrä för att göra en e-ansökan om utbetalning. Vid behov kan sökanden också göra en betalningsansökan på en pappersblankett.

NTM-centralernas och Leadergruppernas sakkunniga ger projektgenomförarna råd om hur man ansöker om stöd och utbetalning. Ansökan om projektstöd är kontinuerlig. 

Mer information:
NTM-centralerna och Leadergrupperna

Läs mera:


Regional information