Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan

Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt inom primärproduktionen och fiskerisektorn öppnades 18.5. Sammanlagt cirka 360 ansökningar hade inkommit fram till måndagen den 25 maj. Av dessa var 180 ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden (sammanlagt 1,6 miljoner euro) och 150 ansökningar om temporärt understöd till primärproduktionen (sammanlagt 1,4 miljoner euro). Ett trettiotal ansökningar hade inkommit om temporärt understöd till fiskerisektorn (sammanlagt cirka 0,6 miljoner euro).

Enligt Jyrki Pitkänen, chef för enheten för landsbygdstjänster vid NTM-centralen i Sydöstra Finland, har man genast kunnat börja behandla ansökningarna. Åtminstone så här i början finns det tämligen stora skillnader i antalet ansökningar mellan olika områden. Flest ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inkommit från områdena för NTM-centralerna i Österbotten och Egentliga Finland. Det verkar inte uppstå någon anhopning av ansökningar under behandling. och även utbetalningarna har kommit igång snabbt. Bland annat en osttillverkare och ett ridstall på en lantgård har fått temporärt understöd till landsbygdsföretag. Till exempel en lantgård som bedriver direktförsäljning av potatis till restauranger har beviljats temporärt understöd till primärproduktionen. 

Behandlingen av ansökningar om temporärt understöd till fiskerisektorn har inletts, och beslutsfattandet påbörjas under den innevarande veckan. Fiskerichef Mika Oraluoma vid NTM-centralen i Lappland berättar att det inte uppstår någon anhopning för detta understöd heller tack vare det ringa antalet ansökningar.

NTM-centralerna påminner om att man ska fylla i ansökan så bra som möjligt för att påskynda behandlingen och undvika eventuella tilläggsutredningar. Man kan få hjälp med att fylla i ansökningarna från både NTM-centralernas riksomfattande rådgivningsnummer och de regionala NTM-centralerna.

Temporärt understöd till företag på landsbygden kan sökas av företag som verkar med samma FO-nummer som en lantgård och bedriver annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskerinäring. Understödet kan också sökas av företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och som sysselsätter färre än 10 personer. Jordbruksprodukter är till exempel mejeriprodukter, kvarnprodukter, slakteriprodukter och köttprodukter, grönsaker, bär och svampar samt produkter och foder som tillverkats av dessa. 

Temporärt understöd till primärproduktionen kan sökas till exempel av specialiserade lantgårdar, rengårdar och trädgårdar som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra köpare där åtgången av produkterna har avstannat eller avsevärt minskat på grund av coronakrisen. 

Temporärt understöd till fiskerisektorn kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland. Dessutom kan understöd beviljas företag i hela landet som bedriver fiskodling, fiskförädling samt parti- och detaljhandel med fisk. Understöd kan endast beviljas företag som har haft förutsättningar för lönsam affärsverksamhet innan coronakrisen började. 

Vi informerar om behandlingen av ansökningarna på NTM-centralens webbplats och kanaler i sociala medier. 

Mer information:  

NTM-centralen i Sydöstra Finland, chef för enheten för landsbygdstjänster Jyrki Pitkänen
NTM-centralen i Lappland, fiskerichef Mika Oraluoma
(@ntm-centralen.fi) 

Mer information om understöden:  

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)