Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan 

Ansökan om coronafinansiering för företag på landsbygden samt inom primärproduktionen och fiskerisektorn öppnades 18.5. Sammanlagt cirka 360 ansökningar hade inkommit fram till måndagen den 25 maj. Av dessa var 180 ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden (sammanlagt 1,6 miljoner euro) och 150 ansökningar om temporärt understöd till primärproduktionen (sammanlagt 1,4 miljoner euro). Ett trettiotal ansökningar hade inkommit om temporärt understöd till fiskerisektorn (sammanlagt cirka 0,6 miljoner euro).

Flest ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inkommit från områdena för NTM-centralerna i Österbotten och Egentliga Finland. Det verkar inte uppstå någon anhopning av ansökningar under behandling. och även utbetalningarna har kommit igång snabbt. Bland annat en osttillverkare och ett ridstall på en lantgård har fått temporärt understöd till landsbygdsföretag.

NTM-centralerna påminner om att man ska fylla i ansökan så bra som möjligt för att påskynda behandlingen och undvika eventuella tilläggsutredningar. Man kan få hjälp med att fylla i ansökningarna från både NTM-centralernas riksomfattande rådgivningsnummer och de regionala NTM-centralerna.

Läs mera: