Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Utbetalningar för landsbygdsprojekt inleds i juni

Tidtabellen för datasystemet Hyrrä som Landsbygdsverket administrerar har preciserats för den här vårens del. Utbetalningarna av investeringsstöd för jordbruk inleds i april, och i juni börjar utbetalningarna för landsbygdsprojekt. E-ansökan om utbetalning av investeringsstöd har öppnats i tjänsten Hyrrä (hyrra.mavi.fi), och från och med juni kan utvecklingsprojektutbetalningar sökas elektroniskt. 

I slutet av mars betalas det ut 1,3 miljoner euro i startstöd till unga jordbrukare i enlighet med de beslut som NTM-centralerna har fattat. Man behöver inte ansöka separat om utbetalning av startstödet.

I mitten av mars körde utbetalningen av företagsstöd för landsbygden i gång. Utbetalningar av företagsstöd kan sökas elektroniskt från och med sensommaren. För närvarande kan ansökan om utbetalning av företagsstöd göras bara på pappersblankett.

Läs mera:


Regional information