Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Landsväg 749 vid Fårholmsbron och Tjuvörsbron i Larsmo öppnas för trafik på Kristi himmelsfärdsdagen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Kreate Oy har färdigställt entreprenaden på landsväg 749 vid Fårholmsbron och Tjuvörsbron. Vägen öppnas för trafik och trafikarrangemangen som varit i bruk under arbetet rivs på natten till Kristi himmelsfärdsdagen 30.5.2019.

Genom att broarna förnyades förbättrades den lätta trafikens säkerhet och det har skapats en långvarig lösning när det gäller  båda broarnas livscykel. Den gamla fackverksbron i stål vid Fårholmen hade kommit till sin vägs ände och den var trång och otrygg för den lätta trafiken. Även Tjuvörsbron hade dålig bärkraft och den var också en trång och otrygg trafikled för den lätta trafiken.

Entreprenaden inleddes i mars 2018 och när vintern kom i december stoppades arbetet för vintersäsongen, vilket man även hade förberett sig på i entreprenaden bl.a. genom att byta ut beläggningskonstruktionen till skyddsbetong. Objektet togs i bruk för trafik med grusad yta.

Vinteruppehållet upphörde efter påsk i år och då avbröts trafiken igen för att slutarbetet skulle kunna utföras. Slutarbetet omfattade bl.a. kantstenar och beläggning.

Entreprenadpriset för bro- och vägbygget var 2,3 miljoner euro. Objektet var en del av Trafikledsverkets finansiering för s.k. dyra broar, för vilka reparationskostnaderna delas jämnt mellan Trafikledsverket och NTM-centralen.

 

Mer information ges av

  • Jukka Ylimäki
    Broingenjör
    Tfn 029 502 7763

 


Regional information