Navigeringsmeny

Regional information

Maanteiden liikennemäärät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella palautumassa lähemmäs koronaepidemiaa edeltänyttä aikaa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Osana koronavirusepidemiaan liittyviä rajoitustoimenpiteitä Suomen hallitus päätti 16.3.2020 keskeyttää koulujen lähiopetuksen keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Samanaikaisesti myös niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ne työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistivat, siirtyivät laajasti etätyöhön.

Vuorokausiliikenteen määrä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä vähentyi heti 18.3.2020 lähtien keskimäärin 26 % verrattuna rajoitustoimenpiteitä edeltäneeseen aikaan. Aamun työmatkaliikenteessä vähenemää oli tuolloin keskimäärin 34 %. Pienimmillään liikennemäärät olivat maalis-huhtikuun vaihteessa viikolla 14, jolloin vuorokausiliikenteen määrä oli keskimäärin 37 % pienempi ja aamun työmatkaliikenne 43 % pienempi kuin ennen rajoitustoimenpiteitä. Liikennemäärät ovat sen jälkeen viikosta 15 lähtien kasvaneet hiljalleen.

Koulujen lähiopetusta jatkettiin jälleen torstaina 14.5.2020, jolloin vuorokausiliikennemäärä kasvoi selvästi ja oli enää keskimäärin 13 % pienempi verrattuna rajoitustoimenpiteitä edeltäneeseen tilanteeseen. Myös aamun työmatkaliikenteen määrä kasvoi ja oli vastaavasti 29 % pienempi kuin ennen virusepidemiaa.

Myös pyöräilyn määrä vähentyi selvästi koulujen lähiopetuksen keskeyttämisen ja etätyöhön siirtymisen myötä. Maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana pyöräilijöiden määrä oli Oulun ja Kempeleen mittauspisteillä 20-22 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuussa pyöräilijöiden määrä oli viikoittain jopa 29-43 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pyöräilijämäärät alkoivat lähestyä edellisen vuoden tasoa toukokuun alussa. Toukokuussa pyöräilijöitä on ollut enää 12-18 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Raskaan liikenteen määrissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia rajoitustoimenpiteiden aikana.

Lähteet: Traffic Management Finland ja Oulun kaupunki

Lisätietoja antaa:

Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)