Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Landsvägs- och bannätets underhåll färdigt inför vintern

Med vinterunderhållet av landsvägarna ser man till att trafiken är säker och smidig. Även vinterunderhållet av bannätet utförs kontinuerligt, även om största delen av arbetet inte syns för passagerarna. Ett lyckat vinterunderhåll börjar med framförhållning både på landsvägarna och på järnvägarna.

Genom vinterunderhållet av landsvägarna säkerställs en trygg trafik för medborgarna och verksamhetsförutsättningarna för näringslivets transporter. Framförhållning är den viktigaste delen av vinterunderhållet. Vädrets inverkan på trafikanternas tillfredsställelse är stor på vintern: till exempel kan en temperatur som hela tiden sågar på båda sidorna om noll medföra utmaningar.

Trafikledsverket fastställer kvalitetskraven för vinterunderhållet av landsvägarna. Finansieringen av vinterunderhållet är tryggad, dvs. vägarna sköts på normal nivå. De lokala NTM-centralerna ser till att servicenivån uppfylls och beställer underhåll av vägarna.

På järnvägarna strävar man efter att trygga en så störningsfri tågtrafik som möjligt

Vinterunderhåll utförs kontinuerligt också på bannätet, även om största delen av arbetet inte syns för passagerarna. Den största delen av underhållsarbetet görs på natten, då det är lite trafik eller ingen trafik alls. Entreprenörerna spelar en viktig roll i kampen mot snö och is. Samarbetet mellan dem, Trafikledsverket och järnvägsoperatörerna är viktigt.

Framförhållning och planmässighet är också utgångspunkten för bannätets vinterunderhåll. Syftet med planerna är att säkerställa att tågtrafiken sker så ostört som möjligt. Plattformsområdena underhålls särskilt nattetid med beaktande av passagerartrafiken enligt tidtabellerna. Vintern syns ändå också på plattformarna och det är inte möjligt att få sommarförhållanden genom underhåll.

Läs mer

Landsvägs- och bannätets underhåll färdigt inför vintern (25.10.2022, vayla.fi)