Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

347 000 arbetslösa arbetssökande i mars

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 347 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 400.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 10 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 10,3 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera:

Regionala sysselsättningsöversikter:                                                            

 


Regional information