Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för mars: Arbetslösheten fortsätter att minska och antalet lediga arbetsplatser ökar - Nödvändigt att rekrytera arbetskraft med utländsk bakgrund för att trygga företagens tillväxt (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Sysselsättningsöversikten för mars månad visar att arbetslösheten fortsätter att minska på Österbottens NTM-centrals område. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av månaden drygt 7 100 arbetslösa arbetssökande. Det är mer än 1 000 (12,5 %)  färre än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,2 %). Arbetslösheten var lägst i kommunerna Larsmo (1,7 %), Pedersöre (2,0 %) och Närpes (3,1 %). Antalet lediga arbetsplatser har i sin tur ökat redan länge. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns under mars månad totalt ca 7 500 lediga arbetsplatser, vilket var nästan 950 platser (+ 14,4 %) fler än i fjol.

Det strålande sysselsättningslägets avigsida är emellertid den allt ökande bristen på arbetskraft. I den företagsbarometer för små och medelstora företag som offentliggjordes i februari uppgav 60 % av företagen i Österbotten och ca 50 % av företagen i Mellersta Österbotten att tillgången på arbetskraft i hög grad eller i viss grad är ett hinder för företagets tillväxt. Av barometern framgår att företagen ämnar säkerställa tillgången till den arbetskraft som de behöver bl.a. genom att satsa på att utveckla personalens kunnande och utnyttja underleverantörs- och leverantörsnätverk i högre grad än tidigare. Närmare 40 % av arbetsgivarna i Österbotten och närmare 30 % av arbetsgivarna i Mellersta Österbotten har för avsikt att anställa mer arbetskraft.

NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå arbetar på flera olika fronter för att få bukt med bristen på arbetskraft. En lösning söks bl.a. i alternativa utbildningsmodeller och i sammanjämkning av arbetskraftsutbildningen och modeller för kontinuerligt lärande. Många arbetsgivare på vårt område behöver ändå sådan specialkompetens och erfarenhet som helt enkelt inte finns att få i vårt land. Enligt SMF-företagsbarometern är det ändå bara 10 % av arbetsgivarna i Österbotten och ca 5 % av arbetsgivarna i Mellersta Österbotten som uppger att de har för avsikt att använda arbetskraft med utländsk bakgrund.

Satsningar både på att rekrytera utomlands och på att utnyttja kunnandet hos de utlänningar som redan finns i landet

Vid NTM-centralen i Österbotten inleddes i början av året projektet Talent Coastline, skapandet av ett ekosystem som syftar till att göra Finland attraktivare för internationella talanger, att ge företag tillgång till expertisen hos internationella talanger som redan befinner sig i Finland till stöd för företagens tillväxt, internationalisering och innovationsverksamhet och att göra arbetsmarknaden mer öppen, mottagande och lockande för internationella talanger.

Ett bra exempel på rekrytering av utländska talanger är webbrekryteringsevenemanget Finland Works som gick av stapeln för ett par veckor sedan. Ett trettiotal finländska arbetsgivare inom ICT-, energi-, bygg- och metallbranschen och ca 2000 arbetssökande från olika delar av Europa träffade varandra online. En stor del av företagen var från Österbotten. Vasaföretaget Prohoc, ett ingenjörshus med brett utbud av projekthanteringstjänster, var ett av de företag som deltog i evenemanget.

- Vi är väldigt nöjda med webbrekryteringsevenemanget Finland Works. Vi väntade oss kanske ett tjugotal ansökningar, men det kom mer än hundra. Ett femtiotal sökande var verkligen intressanta, de hade den specialkompetens och erfarenhet som vi behöver. De intressantaste kandidaterna kom från Grekland, Cypern och Portugal. Rekryteringsprocessen pågår ännu, men antagligen kommer vi att kunna anställa t.o.m. tio nya experter, konstaterar direktör Iiro Wesslin, ansvarig för försäljning och rekrytering.

Internationella studerande är en resurs som absolut borde komma till större nytta på vårt område. I samarbete med högskolorna och yrkesläroanstalterna i Vasa ordnar Talent Coastline den 26 april vid Vasa universitet evenemanget Work it out! som vänder sig till internationella studerande. På evenemanget får deltagarna höra om hur det är att arbeta i Finland och om det finländska arbetslivet, en presentation av arbetsmarknaden i Finland och Vasaregionen samt råd och tips för jobbsökningen. På evenemanget talar många olika sakkunniga.

- Vår "special guest" är Joel Willans, mannen bakom Facebook-sidan och böckerna Very Finnish Problems, berättar Talent Coastline-chef Francesca Cucinotta.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Vest, överdirektör, NTM-centralen i Österbotten, tfn 040 539 6695
Mika Palosaari, direktör, arbets- och näringsbyrån, tfn 0295 056 150
Francesca Cucinotta, Talent Coastline-chef, tfn 0295 020 8646


Regional information