Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maaliskuu oli lauha ja sateinen (Pohjois-Karjala)

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan maaliskuu oli Pohjois-Karjalassa lähes kaksi astetta tavanomaista leudompi. Maaliskuun keskilämpötila oli maakunnassa 2,9 pakkasastetta, kun tavallisesti keskilämpötila on 4,7 pakkasastetta.

Maaliskuun keskimääräinen sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa 50 mm, kun tavallisesti sataa 33 mm. Lunta oli kuukauden lopulla puolesta metristä metriin. Normaalisti lumipeitteen paksuus on maaliskuun lopussa 55 cm. Viime päivien lämpimien säiden vaikutuksesta on lumikerros painunut.  
Maaliskuun lopussa lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m2) vaihteli maakunnassa 130-180 kg/m2. Lumisimmilla alueilla, kuten Ilomantsin Naarvassa sekä Lieksan Kivivaarassa, suurimmat lumikuormat ylittävät 200 kg/m2. Suurien hallien kattoja on edelleen tarkkailtava Pohjois-Karjalassa. Hallien omistajien on huolehdittava lumen poistosta katolta tarpeen mukaan.

 Maaliskuun viimeisenä päivänä Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli (Arvinsalmen asteikon mukaan) 26 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Pielisen vedenkorkeus oli 4 cm, Viinijärven ja Ruunaan 7 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ainoastaan Kajoonjärven vedenkorkeus on 9 cm normaalia ylempänä.
Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa huhtikuun puoliväliin asti, jonka jälkeen vedenkorkeus lähtee lumen sulamisen myötä nousuun. Kesäkuun puoliväliin mennessä nousua ennustetaan kertyvän 20-50 cm kevään sateista riippuen.
Pielisen vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän huhtikuussa nousuun, jota kertyy ennusteen mukaan 70-130 cm kesäkuun puoliväliin mennessä.

Pielisjoen maaliskuun keskivirtaama oli kolmanneksen tavanomaista pienempi. Lieksan- ja Koitajoen maaliskuun keskivirtaamat olivat ajankohdan keskiarvojen tuntumassa. Pienempien jokien virtaamat vaihtelivat lähes normaalista aina puolitoistakertaiseen. 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeudet ovat vuodenajalle tyypillisesti laskussa, mutta ovat silti ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai hieman sen yli.
Roudan keskimääräinen syvyys havaintopisteissä oli maaliskuun lopussa 6 cm, kun sitä normaalisti on 18 cm.

Maaliskuun päättyessä järvien jäänpaksuus oli yleisesti ottaen 40 - 60 cm. Pielisellä Nurmeksen Kuivaniemessä jäänpaksuus oli maaliskuun 30. päivä 58 cm ja Pyhäselän Roukalahdella 44 cm. Pielisen jää on sentin ja Pyhäselän jää 10 senttiä tavanomaista ohuempaa.

Lisätietoja

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen(at)ely-keskus.fi


Regional information