Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui 10.8.2016. Kokouksessa käytiin läpi kokonaistilanne uudistuksen osalta eri organisaatioiden näkökulmasta, käsiteltiin uudistuksen viestintää sekä arvioitiin maakunnille siirtyvien tehtävien kokonaisuutta Etelä-Savossa.

- Uudistuksessa on aito mahdollisuus luoda asiakaslähtöinen ja Etelä-Savon asukkaita hyvin palveleva malli, joka vastaa maakunnan asukkaiden tarpeisiin tehokkaasti. Uudistuksen valmistelu tehdään laaja-alaisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, toteaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Johtoryhmä kävi keskustelun uudistuksen tarpeisiin nimettävien alatyöryhmien jaosta ja päätyi valmistelemaan pohjan muodostettavista työryhmistä seuraavaan kokoukseensa.

Uudistuksen valmistelun tueksi palkataan projektipäällikkö, jonka palkkaukseen on varattu määräraha maakuntaliiton budjetista. Tehtävä tulee haettavaksi lähipäivinä.

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 20.6.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmän valmistelemaan maakuntauudistusta Etelä-Savossa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata maakuntauudistuksen johtamisesta, etenemisestä ja resursoinnista maakunnassa.

Johtoryhmän jäsenet koostuvat uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden ja alueiden nimeämistä edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja varapuheenjohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi johtoryhmässä on edustettuna Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

Maakuntauudistuksen valmistelun ensimmäinen vaihe kestää 1.7.2017 saakka, jolloin aloittaa maakuntien väliaikaishallinto. Uusien maakuntien käynnistämisvaihe ajoittuu 1.3.2018–31.12.2018 väliselle ajalle. Uusien maakuntien on tarkoitus olla toiminnassa ja täysin valmiina hoitamaan tehtäviään 1.1.2019 alkaen.

Etelä-Savossa maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontuu 18.8 Juvalla, johtoryhmän seuraava kokous on 5.9. Mikkelissä.

Lisätietoa maakuntauudistuksesta valtakunnallisesti löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi

Lisätietoja:

Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584, pentti.makinen(at)esavo.fi


Regional information