Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Informationsturnén om företagande för invandrare nådde hundratals invandrare på olika håll i Finland

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. De tillställningar i samband med informationsturnén om företagande för invandrare som arrangerats på olika håll av landet har nått hundratals invandrare.

−Invandrarna för med sig nytt kunnande och nya kontakter, som näringslivet i Finland har nytta av. Många av invandrarnas ursprungsländer är potentiella handelspartner för Finland. Den internationella och mångformiga arbetskraften bör engageras i högre grad för att stöda företags tillväxt och export, säger Arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Informationsturnén om företagande för invandrare arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt av arbets- och näringsbyråerna.

Läs mera:


Regional information