Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Informationsturné om företagande för invandrare inleds

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland och arbets- och näringsbyråerna kommer under försommaren och hösten att besöka förläggningar för asylsökande för att berätta hur man söker jobb eller blir företagare i Finland.

Besöksrundan inleds den 18 maj 2016 på FRK:s förläggning i Auramo-huset i Vanda. Informationstillfället öppnas av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

– I Finland har vi ett bra utbud av företagstjänster, men invandrare kan ha svårt att hitta dem. Vid detta informationstillfälle ger sakkunniga råd om hur det är bäst att gå till väga. Det ligger i allas intresse att asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd så snabbt som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Detta är även regeringens mål, betonar minister Lindström.

Vid informationstillfällena kommer sakkunniga från Nyföretagarcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt företagare med invandrarbakgrund att ge invandrarna vägledning i frågor som gäller företagande. Följande informationstillfälle hålls den 14 juni i Tammerfors. Det öppnas av näringsminister Olli Rehn och Finlands näringslivs vd Jyri Häkämies.

Läs mera:


Regional information