Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Luovien alojen CreMa-rahoitus haettavissa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen CreMA-rahoituksen INFO "CreMA-rahoitusta luovien alojen pk-yrityksille"

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja AVEK järjestävät Kaakkois-Suomen CreMA-rahoituksen infotilaisuuden maanantaina 28.8.2017 klo 13.00–15.00.

AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen avaa CreMA-tukimuodon hakuprosessia ja vastaa hakijoiden kysymyksiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt Juha Linden ja Ritva Kaikkonen vastaavat kysymyksiin.

Infoon on mahdollista osallistua:

  • Kouvolassa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 1. kerroksen kokoushuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22.
  • Lappeenrannassa, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, neuvotteluhuone Kokouskulma, Villimiehenkatu 2 B.

Ilmoittautuminen 24.8.2017 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi.

AVEK jakaa tukea monialaisiin tuotekehityshankkeisiin

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku on käynnissä 22.5.–30.9.2017. CreMAssa etsitään uudentyyppisiä kumppanuuksia luovan alan yritysten ja muun elinkeinoelämän välille.

CreMA lisää luovilla aloilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ja monialaisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Nyt alkavassa haussa tavoitteena on käynnistää 20–30 pilottihanketta ja näin edistää uusien toimintamallien syntymistä. Yleisempänä tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa monipuolista osaamista luoville aloille.

CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys.  Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.

AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-määrärahaa vuonna 2017 enintään 250 000 euroa. CreMA-haku toteutetaan yhteistyössä ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Tukipäätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on mukana AVEKin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten edustajat. Lisäksi CreMA-tukea saaneet hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen tukimuodoista.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön sekä Varsinais-Suomen osalta myös Luovien alojen yrityshautomo Creveen.

Edellisten vuosien CreMA-hauissa tuetuista hankkeista moni on päätynyt olemassa olevaksi tuotteeksi tai palveluksi. Edellisten vuosien tukipäätöksiin voi tutustua AVEKin nettisivuilla osoitteessa www.kopiosto.fi/avek/cremapaatokset.

CreMA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämää CreaDemo-määrärahaa.

Lisätietoja

www.kopiosto.fi/avek/crema

AVEKin toimisto, puh. 09 4315 2350
AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen@avek.kopiosto.fi, puhelinaika ma klo 13‒15, puh. 040 900 9199

CreMA-tukea haetaan AVEK-hakujärjestämässä, jonne kirjaudutaan AVEKin sivujen kautta: www.kopiosto.fi/avek

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi ja juha.linden(at)ely-keskus.fi

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee monimuotoista kotimaista av-kulttuuria tekijänoikeusvaroin. Varat ovat pääasiassa peräisin yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, av-alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. AVEK tukee myös lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista myönnetään tukea kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.


Regional information