Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser.

De områden som erbjudits som skyddsobjekt inom ramen för kampanjen presenteras på webbplatsen luontolahjani.fi, som också innehåller mer information om kampanjen samt en ansökningsblankett för markägare. I sociala medier kan hashtaggen #luontolahjani användas.

Staten vill också uppmana kommuner, församlingar och andra allmännyttiga aktörer att skydda markområden med tanke på jubileumsåret. De donationer som offentliga samfund gör ökar dock inte statens skyddsinsats i kampanjen.

Läs mera:


Regional information