Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Naturproduktsbranschen förväntar sig tillväxt från den inter-nationella marknaden

De små och medelstora företagen inom naturproduktsbranschen anser att de allmänna konjunkturutsikterna är klart mer positiva än för ett år sedan. Också utsikterna i fråga om lönsamhet, soliditet, innovationer och antalet beställningar är ljusare än i fjol höstas.

Naturproduktsbranschen satsar för tillfället på investeringar, lansering av nya produkter och tjänster samt på utvidgning till nya marknader. Vid företagen inom denna bransch råder det en starkare tro på att det är möjligt att anställa ny personal än hos andra små och medelstora företag. Enligt företagen inom branschen är det lätt att hitta arbetskraft och tillgången på utbildning inom branschen är god.  

Den allmänna kostnadsnivån upplevs som det klart största hindret för utveckling. Vid företagen inom naturproduktsbranschen framhävs också regleringen som ett hinder för utveckling tydligare än hos andra små och medelstora företag, eftersom många produkter är föremål för debatt, när det t.ex. gäller tolkningen av förordningen om nya livsmedel samt hälsopåståenden i samband med naturprodukter.  

Uppgifterna framgår av den SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Finnvera och Företagarna i Finland publicerar två gånger om året. I rapporten granskas små och medelstora företags konjunkturförväntningar, tillväxt och förnyelse, internationalisering, utvecklingsbehov och ‑hinder samt digitalisering inom affärsverksamheten.

Läs mera:


Regional information