Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Naturproduktbranschen går uppåt som en del av den framväxande bioekonomin

Naturproduktbranschen har potential att utvecklas till en betydande tillväxtbransch inom bioekonomin. Omsättningen håller på att öka och branschens företag förhåller sig mer positiva till framtiden än andra företag.  Tillväxt söks genom att verksamheten expanderas till nya produkter och tjänster.

Hälsomedvetenhet har blivit en trend i världen och detta ökar efterfrågan på naturprodukter och exportmöjligheterna. Våra rena naturprodukter har gott rykte ute i världen. De blir allt mer betydelsefulla även som råvaror i näringstillskott, naturkosmetika, naturproduktbaserade må bra-produkter och tjänster samt naturliga animaliska produkter.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för naturproduktbranschen, som offentliggjordes den 5 maj på Livsmedelsdagen i Helsingfors. Rapporten är sammanställd av branschchef Anne Ristioja vid ANM:s Branschtjänst från NTM-centralen i Lappland.

Läs mera:

 


Regional information