Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Luonnonhoidon asiantuntijoita kokoontui yhteiseen maastopäivään Pirkanmaalle (Pirkanmaa)

Helmi-elinympäristöohjelman metsäteeman parissa työskenteleviä luonnonhoidon sekä muita asiantuntijoita ympäristöministeriöstä, Metsähallituksen Luontopalveluista, ELY-keskuksista ja Suomen Metsäkeskuksesta kokoontui kesän alussa Pirkanmaalle yhteiseen maastopäivään.

Luonnonhoidon asiantuntijoita metsässä
Luonnonhoidon asiantuntijoita kokoontui yhteiseen maastopäivään Pirkanmaalle. Kuvassa Teemu Virtanen, Maija Haukkala, Aurora Prättälä, Maaret Väänänen, Anni Mäkelä, Risto Vilen, Markus Jaskari, Veli-Matti Sorvali, Hannu Sillanpää, Sonja Hurskainen, Lauri Helenius, Elisa Nygård, Tiina Heikkinen, Tiina Lecklin, Anniina Mäensivu, Jutta Sorsa, Paula Salomäki, Jussi-Tapio Roininen ja Anita Muuronen. Kuva: Jukka Ruutiainen.

 

Maastopäivän tarkoituksena oli jakaa ajatuksia yhteiskumppaneiden kesken luonnonhoitoon liittyen itse päätapahtumapaikalla - luonnossa. Maastopäivän kohteet olivat hoitoa tarvitsevia lehtoja.

Helmi-ohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Yhtenä teemana ohjelmassa on metsäisten elinympäristöjen hoito, jolla parannetaan metsänkäsittelyn tai umpeenkasvun heikentämiä elinympäristöjä. Näitä ovat esimerkiksi kuusettuvat lehdot, harjujen valorinteiden paahdeympäristöt, valkoselkätikkametsät ja muut hoitoa vaativat uhanalaisten metsälajien elinympäristöt.

Pirkanmaalla metsäteeman alkuvaiheessa hoidetaan erityisesti suojelualueverkostoon kuuluvia lehtoja. Pirkanmaan ELY-keskuksen metsäteemavastaavana toimii projektisuunnittelija Anni Mäkelä.

Lisätietoa Helmi-elinympäristöohjelmasta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Helmiohjelma?f=Pirkanmaan_ELYkeskus

https://www.ely-keskus.fi/ymparisto/-/asset_publisher/d2eae8dmBVHP/content/helmi-ohjelma-auttaa-luontoa-pirkanmaalla-lukuisia-hankkeita-menossa-pirkanmaa-

https://ym.fi/helmi