Navigeringsmeny

Regional information

Lukuisat suomalaiset yritykset ovat saaneet ELY-keskuksilta kriisiapua
- Maksatusten hakemisen on tarkoitus avautua ensi tiistaina

ELY-keskukset ovat vastaanottaneet perjantaihin 7.5. mennessä yhteensä 24 274 hakemusta haetun euromäärän ollessa 688,7milj. €. Hakemuksia on saapunut tilanneanalyysista ja kehittämisavustuksista lähes yhtä paljon kummastakin. Toimialoittain hakemuksia on saapunut edelleen eniten vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemus-, kuljetusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilta. Satakunnasta rahoitushakemuksia on saapunut 842 kpl. Satakunnassa rahoitusta hakeneista runsas 60 % on tilanneanalyysejä.

Nyt kuukauden ajan käynnissä olleen rahoituskauden aikana on hakemuksia käsitelty yhteensä 9 542 kappaletta eli saapuneista hakemuksista on käsitelty lähes 40 %. Torstaihin 7.5. mennessä hyväksyttyjen päätösten määrä on 7 185 kappaletta, joihin on myönnetty yhteensä 85 445 434 milj.€ euroa. Kielteisten päätösten (18 %) tai peruttujen hakemusten (6 %) syynä on yleisimmin se, että rahoitusta on haettu sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta. Mahdollisten päällekkäisten päätösten osalta Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen kertoo, että päätökset selvitetään ja korjataan normaalein hallinnollisin menettelyin yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Satakunnasta saapuneista hakemuksista on torstaihin 7.5. mennessä käsitelty 295 kpl. Myönteisten päätösten määrä on 237 kpl ja rahoitusta on myönnetty yhteensä 1 961 680 euroa. Toimialoittain tarkasteltuna rahoitusta on myönnetty eniten majoitus- ja ravitsemistoimintaan ja toiseksi eniten tukku- ja vähittäiskauppaan.

Hakemusten käsittely on hyvässä vauhdissa. Suuresta määrästä johtuen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä noin 40 päivää. Avustuksesta 70 % on maksettu avustuspäätöksen yhteydessä, mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut ennakon maksua.  Maksamatta olevaa osuutta yritykset voivat hakea maksuun 12.5. alkaen. ELY-keskusten verkkosivuille informoidaan tarkemmin maksatuksen hausta.
 

Rahoitetut toimialat (tilanne 7.5.2020) 

Toimialakohtaista rahoitustilannetta voi seurata ely-keskus.fi verkkosivuilla kerran viikossa päivittyvästä taulukosta (sivulle).
 

  • Lisätietoja       ELY-keskus, ylijohtaja Marja Karvonen, puh 0295 022 111

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)