Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger, i insjöarna är läget lugnare

I södra Skärgårdshavet och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng förekommer fortfarande omfattande ansamlingar av blågrönalger. I kustområdena har mängden blågrönalger däremot minskat under det normala för tidpunkten. Också i insjöarna finns det trots de höga ytvattentemperaturerna mindre blågrönalger än genomsnittet för tidpunkten. I sjöarna har dock några rikliga blomningar av blågrönalger observerats

Riksomfattande algöversikt 7.8.2014:

Regionala algöversikter 7.8.2014:

På finska:

 Regional information