Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Även resten av spärrlinjerna ska bli vita – beakta vägmarkeringsarbetet i trafiken

Vägarbeten hör sommaren till, och förutom beläggningsarbeten är även vägmarkeringsarbeten i gång. I år effektiviseras till exempel färgändringen av spärrlinjerna och -områdena från gult till vitt, eftersom vägtrafiklagens övergångsperiod löper ut i juni 2023.

Det är bra om väganvändarna kommer ihåg att vägarbeten också är en arbetsplats. Genom att följa hastighetsbegränsningarna och annan styrning bidrar man till att förbättra både arbets- och trafiksäkerheten. Man arbetar alltid för att förbättra vägmiljön. Det lönar sig att förbereda sig på vägbyggen som gör trafiken långsammare redan när man planerar sin resa. Platsen för dem kan kontrolleras i tjänsten Trafikläget.

Trafikläget (fintraffic.fi)

Läs mera

Även resten av spärrlinjerna ska bli vita – beakta vägmarkeringsarbetet i trafiken (Trafikledsverkets meddelande 11.5.2022)