Navigeringsmeny

Regional information

Ca 20 000 personer i Österbotten och 5000 i Mellersta Österbotten står under hot av att bli permitterade (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns 14.4 över 25 000 personer som står under hot av att bli permitterade. Permitteringsanmälningar enligt lagen om samarbete inom företag har kommit från ca 240 arbetsgivare, av vilka över 70 % är från Österbotten och knappt 30 % från Mellersta Österbotten.

Österbottens TE-byrås andel av personal som omfattas av samarbetsförhandlingarna var 6,2 %, vilket är den tredje största andelen i landet. Detta beror på att det inom vårt område finns många stora industriföretag och också en tämligen stor offentlig sektor och just dessa branscher har rikligt med eventuella permitteringar. Överlägset största delen av de ca 403 000 personer som omfattas av samarbetsförhandlingarna, finns inom verksamhetsområdet för Nylands TE-byrå, 54,2 %, och följande är Birkaland med 6,3 %.

- Det verkliga antalet permitterade är dock säkert mindre, eftersom alla anmälningar om samarbetsförhandlingar inte leder till permitterigar. Men med i siffrorna finns inte siffrorna från alla företag, eftersom anmälningsskyldigheten enligt samarbetslagen gäller endast de företag som sysselsätter över 20 personer, konstaterar Österbottens TE-byrås direktör Mika Palosaari.

Arbets- och näringsministeriet samlar dagligen in information om antalet personer som omfattas av samarbetsförhandlingarna från de regionala TE-byråerna. De färskaste siffrorna hittar man varje eftermiddag på ministeriets webbplats.

Sakkunniga i omställningsskyddsärenden ger råd och handleder arbetsgivare

Ärenden som gäller att anpassa personalmängden i de rådande förhållandena regleras av många olika lagar, och i en del av lagarna har det kommit tidsbundna förändringar på grund av coronapandemin. TE-byråns sakkunniga i omställningsskyddsärenden ger råd och handleder arbetsgivarna i ärenden som gäller permittering och uppsägning av personal. För arbetsgivare lönar det sig också att komma ihåg att man kan utbilda permitterad personal genom att utnyttja PrecisionsUtbildning eller OmställningsUtbildning.

- Precisions- och OmställningsUtbildningar är ganska förmånliga för arbetsgivaren, eftersom arbets- och näringsförvaltningen betalar största delen av utbildningskostnaderna. Genom att utbilda personal kan man redan förbereda sig för tiden efter coronakrisen, uppmuntrar Mika Palosaari.

Ytterligare information:

Mika Palosaari, direktör, Österbottens TE-byrå, tfn 0295 056 150

Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget (tem,fi, uppdateras dagligen)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)