Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Antalet permitterade förblev oförändrat i april

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 307 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 400. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, dvs.0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera:

ELY-centralernas sysselsättningsöversikter:

 


Regional information