Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Övervakning av laxfiske börjar i Bottniska viken (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra Österbotten)

Fiskeövervakningen vid NTM-centralen i Egentliga Finland och Västra Finlands sjöbevakningssektion som hör till Gränsbevakningsväsendet, inleder övervakning av laxfiske i Bottniska viken. Övervakningen inleds i Bottenhavet. Övervakningens tyngdpunkt flyttas i takt med laxens vandring mot norr, först till Kvarken och därefter till Bottenviken. Med i de gemensamma övervakningarna är sjöbevakningsstationerna i Raumo, Björneborg, Vallgrund, Karleby och Virpiniemi.

Fastlandsfinlands laxkvot i Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken är ca 24 000 laxar. Enligt Naturresursintitutet (Luke) var laxfångsten i fritidsfisket år 2016 totalt 61 ton i Bottenhavet, Kvarken och i Bottenviken.

Övervakningen av laxfisket riktar sig mestadels till det kommersiella fisket, men också fritidsfiske övervakas. Tyngdpunkten ligger på uppföljningen av det allmänna förbudet mot laxfiske, tidpunkterna för utsättning av storryssja för fångst, förbudet mot sovring och att de kommersiella fiskarna följer bestämmelserna för märkning av laxfångst. Också fångstmåtten, lagstadgad märkning av fiskeredskap och fisketillstånd är föremål för övervakning. Misstänkta överträdelser gällande det kommersiella fisket underlydande EU:s lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken överförs till EU:s påföljdssystem till Livsmedelsverket för behandling och andra misstänkta överträdelser till polisundersökning.

Lax omfattas under den inkommande säsongen också av den nationella fiskelagens förverkandepåföljd: för vissa hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång ska det värde som fisken har som representant för sin art dömas förverkat till staten i samband med vissa fiskebrott och fiskeförseelser. Värdet på Östersjölax i havet (med fettfena) är 3470 € och planterad lax (utan fettfena) 170 €.  

Bevakningsfartyget Uisko med i laxövervakningen

Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Uisko deltar i juni i den gemensamma laxövervakningen och tyngdpunkten i dess verksamhet är i havsområdet mellan Björneborg och Karleby. Dessutom deltar ett Dornier 228-övervakningsflygplan från Gränsbevakningsväsendet .


Tilläggsinformation ges av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:

fiskerimästare Aki Koskinen (Bottenhavet) +358 295 023 025, aki.koskinen(at)ntm-centralen.fi
fiskerimästare Lars Sundqvist (Kvarken, Bottenviken) +358 295 028 628, lars.sundqvist(at)ntm-centralen.fi

Gränsbevakningsväsendet:

kaptenlöjtnant Jani Isometsä +358295 427 012, jani.isometsa(at)raja.fi


Regional information