Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ytterligare sysselsättningsanslag fördelades till NTM-centralerna

Regeringen beslutade 27.8.2020 i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 om den regionala fördelningen av de sysselsättningsanslag som beviljats för skötseln av coronakrisen. Sammanlagt 60 miljoner euro i anslag fördelades till NTM-centralerna.

Genom tilläggsanslaget reagerar man på den ökning av arbetslösheten som coronavirusepidemin orsakat. Ungdomarna och de som utexamineras till ett yrke har hamnat i en speciellt svår situation, eftersom många företags verksamhetsförutsättningar och möjligheter att anställa nya arbetstagare har försämrats på grund av epidemin.

Anslaget används i huvudsak till anskaffning av arbetskraftsutbildning och tjänster för ungdomar och till kompetensutveckling via utbildningar och coachning som genomförs tillsammans med företagen.

Sysselsättningsanslagen fördelades till NTM-centralerna enligt följande:

NTM-central

Sysselsättningsanslag €

Nyland

15 090 000

Egentliga Finland

4 730 000

Satakunta

2 430 000

Tavastland

4 110 000

Birkaland

6 080 000

Sydöstra Finland

3 700 000

Södra Savolax

1 680 000

Norra Savolax

3 110 000

Norra Karelen

2 490 000

Mellersta Finland

4 050 000

Södra Österbotten

1 940 000

Österbotten

2 330 000

Norra Österbotten

4 890 000

Kajanaland

1 100 000

Lappland

2 270 000

 

 

SAMMANLAGT

60 000 000

 

Läs mera:

Ytterligare sysselsättningsanslag fördelades till NTM-centralerna (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande  27.8.2020, tem.fi)