Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Vägsobjekten i tilläggsbudgeten har fastställts

I tilläggsbudgeten som riksdagen godkänt för 2013 beviljades ytterligare 25 miljoner euro för bastrafikledshållningen. Av tilläggsfinansieringen anslås 18,0 M€ för väghållning och 7,0 M€ för banhållning. Målet med tilläggsfinansieringen är att främja sysselsättningen samt att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar och den ekonomiska tillväxten genom att tidigarelägga förbättrandet av vägar, järnvägar och broar.

Huvudvikten ligger på att eliminera de akuta problemen i fråga om underhållet och skicket på landsvägar. Tyngdpunkten ligger på att förbättra de viktigaste huvudlederna för den tunga trafiken och exportindustrin samt transportkapaciteten på dem. Genom att förbättra enskilda problematiska ställen eller avsnitt kan man höja resornas och transporternas servicenivå och effektivitet samt förbättra punktligheten och trafiksäkerheten.

Objekten finns runt om i landet och man har valt ut dem enligt hur brådskande och genomförbara de är, så att man ska kunna utföra projekten huvudsakligen under 2014.

Läs mera:


Regional information