Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tack vare extra pengar får tre vägsträckor till i Nyland ny asfalt (Nyland)

Förutom de 95 objekt som man tidigare meddelat om kommer NTM-centralen i Nyland i år att genomföra strukturförbättrings- och beläggningsarbeten på tre objekt som är i mycket dåligt skick. Mörskomvägen, Skärgårdsvägen och Atomvägen i Lovisa samt Porkalavägen Kyrkslätt får ny asfalt.

Man har redan under flera år varit bekymrade över de här vägarnas dåliga skick. Detta har lett till att man ställvis varit tvungen att sänka hastighetsbegränsningarna. På grund av vägarnas dåliga skick förbättrar man i samband med beläggningsarbetena också vägarnas struktur. Som en följd av detta ökar kostnaderna.

De nya projekten hade inte kunnat genomföras utan den tilläggsfinansiering som beviljats av Väylä. Kostnadskalkylen för projekten är sammanlagt 2,7 miljoner euro. Detta är en tiondedel av all den finansiering som ska användas för att förnya asfalt i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

På grund av att finansieringen inte varit tillräcklig har dyra strukturförbättringsarbeten gjorts endast i liten utsträckning under de senaste åren. De projekt som genomförts har i princip utan undantag genomförts med separat finansiering, t.ex. genom det s.k. reparationsskuldprogrammet.

 

De nya beläggningsobjekten är:

Lv 1583 Skärgårdsvägen mellan Mannerheimgatan-Atomvägen och Atomvägen i sin helhet. Objektets totala längd är cirka 13 kilometer och kostnadskalkylen 1,1 M€.

Karttakuva Saaristotien päällystyskohteesta välillä Mannerheiminkatu - Atomitie ja Atomitie kokonaisuudessaan.

 

Lv 1605 Mörskomvägen mellan Lv 7 - Särkijärvivägen. Objektets totala längd är cirka 13,2 kilometer och kostnadskalkylen 860 000 €.

Karttakuva päällystystyöstä Myrskylän tiellä välillä Vt 7 - Särkijärventie.

 

Lv 11247 Porkalavägen mellan Drusibackavägen - Häggesbölevägen. Objektets totala längd är cirka 10,4 kilometer och kostnadskalkylen 725 000 €.

Karttakuva päällystystyöstä Porkkalantiellä välillä Drusibackantie - Häggesbölentie.

 

Ytterligare information:

  • NTM-centralen, projektchef Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234
  • NTM-centralen, projektchef Lauri Suikki, tfn 0295 023 004

 

Alla beläggningsobjekt sommaren 2019 på kartan (på finska)

Sommaren 2019 asfalteras bara de livligaste och mest akuta vägarna (meddelande 10.5.2019)

Aktuell information om vägarbetena

 

Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100

NTM-centralens kundtjänst för trafik tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

 

 


Regional information