Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ökat socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Arbetsminister Lauri Ihalainen vädjar till offentliga samfund för att dessa ska fästa större uppmärksamhet vid socialt ansvarstagande i sin upphandling, dvs. att upphandlingen stöder t.ex. målen med sysselsättning, arbetsförhållanden och de mänskliga rättigheterna. Den nuvarande upphandlingslagen ger flera möjligheter till detta.

Eftersom offentliga samfund använder betydande penningsummor för sin upphandling inom flera sektorer kan dessa också i betydlig grad inverka på vilka produkter och tjänster som bjuds ut på marknaden. När efterfrågan på sådana produkter eller tjänster som inbegriper ansvarstagande ökar, är det sannolikt att också utbudet på dem ökar.

Läs mera:


Regional information