Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Fågelhäckningsbestyren är nu som intensivast (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Våren är en livlig bobyggartid för fåglarna. Fåglarnas och människornas samlevnad löper dock inte alltid utan problem. Exempelvis när måsarna bygger bo på taket kan det medföra extra huvudbry bl.a. för dem som planerar att göra en utomhusrenovering.

Under häckningstiden försvarar moderfågeln lätt sina bon och sina ungar och om fågeln känner sig hotad kan den göra störtdykningar mot människor. Det är bra att komma ihåg att alla fåglar är fridlysta under häckningstiden. Det är förbjudet att flytta och förstöra bon och ägg eller att ofreda häckande fåglar och fågelungar.

Det är bäst att utföra renoverings- och reparationsarbeten utanför häckningstiden

Om man vet att byggnaden som ska renoveras är en fågelhäckningsplats, rekommenderas att renoveringsarbetet utförs antingen innan häckningstiden börjar eller efter. Måsarna försvarar sina ungar intensivast efter att ungarna har kläckts och vanligtvis slutar fåglarnas beteende att vara störande inom några veckor.

Det är bäst att påbörja iståndsättningen av stränder först när fågelhäckningstiden är slut. Det är bäst att låta boplatser för fåglar som man känner till vara helt och hållet i fred från restaureringar. Bästa tiden att muddra en igenväxt båtplats eller en badstrand och röja strandbuskar och –träd är senhösten eller vårvintern. Det är bäst att slå vattenväxterna i augusti när man med slåttern och insamlingen av växter får bort så mycket närsalter ur vattnet som möjligt.


Regional information