Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ändringarna i busstrafiken börjar märkas i sommar

Inom den finländska busstrafiken pågår den största ändringen på tiotals år. Reformen av systemet består av två helheter: marknaden för linjebaserad trafik öppnas för konkurrens och ny reglering införs för inköp av trafiktjänster.

Detta beror på EU:s trafikavtalsförordning som inte tillåter den nuvarande modellen med tillstånd för linjebaserad trafik. Inom EU anses det att myndigheterna inte ska ingripa i verksamheten på marknaden, om det inte är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tillräcklig kollektivtrafik av god kvalitet.

Framöver fattas beslut om busstrafikens servicenivå, det vill säga om rutter och bussturer, av NTM-centralerna och de 26 kommuner som fastställs i kollektivtrafiklagen.

Att marknaden för busstrafik öppnas innebär att alla sökande som uppfyller villkoren beviljas tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd trafik, vilket krävs för trafik som bedrivs på marknadsvillkor. Tillstånden beviljas av NTM-centralen.

Läs mera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regional information