Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ändringarna i busstrafiken börjar märkas i sommar

Inom den finländska busstrafiken pågår den största ändringen på tiotals år. Reformen av systemet består av två helheter: marknaden för linjebaserad trafik öppnas för konkurrens och ny reglering införs för inköp av trafiktjänster. Kunderna kommer att lägga märke till ändringarna i kollektivtrafiken stegvis från och med den 1 juli 2014. Bussbolagen, rutterna och tidtabellerna kan ändras, och i stadsregionerna inleds planeringen av ibruktagandet av ett nytt enhetligt biljett- och betalsystem.

Att marknaden för busstrafik öppnas innebär att alla sökande som uppfyller villkoren beviljas tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd trafik, vilket krävs för trafik som bedrivs på marknadsvillkor. Tillstånden beviljas av NTM-centralen. Framöver fattas beslut om busstrafikens servicenivå, det vill säga om rutter och bussturer, av NTM-centralerna och de 26 kommuner som fastställs i kollektivtrafiklagen.

Om bussbolagen inte kan producera service på den nivå som myndigheterna har fastställt för området på marknadsvillkor, det vill säga via biljettintäkterna, kan myndigheten köpa trafiktjänster och fastställa biljettpriserna för köptrafiken. Dessa upphandlingar måste konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling och kollektivtrafiklagen.

I trafik som bedrivs på marknadsvillkor fastställs biljettpriset av bussbolaget. För den här typen av trafik får emellertid inga samhälleliga stöd längre beviljas, biljettstöd inräknat. I praktiken betyder det att den trafik som får understöd och den trafik som bedrivs på marknadsvillkor kommer att separeras i framtiden. För närvarande kan man fortfarande använda förmånliga samhällsstödda biljetter både inom trafik som bedrivs på marknadsvillkor och inom köptrafik. Efter övergångsperioderna är det inte längre möjligt. De nuvarande biljetterna duger ändå åtminstone till sommaren 2015.

Läs mera:


Regional information